Anmäl dig nu

29 March 10:00 - 12:00

Hälsa eller njutning? Svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion.

Tankesmedjornan Nocturum, Narkotikapolitiskt Center och Tobaksfakta bjuder in till ett webbinarium för att diskutera hur relationen mellan njutning och hälsa när det kommer till riskkonsumtion. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet där forskarna har studerat svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion och hur dessa relaterar till vårt förhållande till njutning och hälsa.


Att bruka tobak, alkohol och cannabis och är idag inte riskfritt men ändå är det många som gör det, och som dessutom upplever en njutning av sin konsumtion. Vi brukar även socker och kött i stora mängder trots de hälsoeffekter de har på hälsan. Uppenbarligen prioriterar en del människor njutningen över sin hälsa, medan andra (något fler) som föredrar ett hälsosamt liv framför njutning. Det tycks även vara så att vår egen konsumtion och vår syn på njutning och hälsa har ett samband med vilka politiska åsikter vi har. I studien “Njutning eller hälsa – en studie om riskonsumtion”, utgiven av SOM-institutet, drar författarna slutsatsen: “De mer njutningsorienterade tenderar att se riskkonsumtionen av dessa substanser som ett mindre hot mot folkhälsan och vill se färre regleringar, medan hälsoorienterade ser hoten som större och vill att samhället tar ett större ansvar och förordar en mer restriktiv politik.”.

Vad kan vi lära av dessa forskningsresultat, och hur kan vi använda människors syn på hälsa och njutning i vårt framtida förebyggande arbete? Kan människor lära sig att njuta av en mer hälsosam livsstil och vad är det egentligen som påverkar vår syn på vad som är njutningsfullt eller hälsosamt? Lever vi hälsosamt för att vi vill leva mer hälsosamt eller styrs vi av moral, etik, religion, solidaritet och/eller erfarenhet när vi väljer att ta avstånd från viss riskkonsumtion?

Välkommen till ett två timmar långt webbinarium via Zoom för att höra mer om dessa fynd och medverka i ett samtal om hur vi kan använda resultaten i framtiden. 

Vi bjuder bland annat in David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen” där denna studie ingår.Vi kommer även få höra reflektioner från tankesmedjorna och höra av andra experter drar för slutsatser av studien. I slutet av webbinariet bjuder vi in alla deltagare till att ställa frågor och presentera sina perspektiv.

Program

Kl 10.00-10.35 -Hälsa eller Njutning? 

Svenska folket politiska åsikter om riskkonsumtion.David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen”.

Kl 10.35-11.00 -Tankesmedjorna funderar - Hur är denna studie relevant för oss?

Ann Post, Tobaksfakta

Farida al-Abani, Tankesmedjan Nocturum

Peter Moilanen, Narkotikapolitisk Center

Paus

Kl 11.05-11.35 - Bryr sig civilsamhället och forskningen om njutning i sitt arbete?

David Stenholtz, Läkare för framtiden

Kristina Sperkova, Movendi international

Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet

kl 11.35-12.00 - Frågor och reflektioner från deltagare

Speakers

Leila Trulsen
Moderator

Read more

David Karlsson
professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen”.

Read more

Ann Post
Styrelseledamot, Tobaksfakta

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 16 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Read more

Peter Moilanen
Chef för Narkotikapolitiskt Center

Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik.

Read more

Farida al-Abani
Ansvarig för Tankesmedjan Nocturum och generalsekreterare för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran

Nocturum är den tankesmedja som drivs av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Syftet med tankesmedjan är att ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Detta görs främst genom seminarier och olika skrifter. Tankesmedjan drivs av Svenska Sällskapets generalsekreterare Farida al-Abani.

Read more

David Stenholtz
Överläkare, onkologi och ordförande för Läkare för framtiden

Vi är en ideell politiskt obunden förening bildad av läkare och vi för samman alla yrkesgrupper ur vården med intresse för kost. Alla kan bli medlemmar i vår organisation. Som modell för vår förening står den amerikanska läkarföreningen Physicians Committee for Responsible Medicine. Läkare för framtiden är oberoende av denna förening men strävar efter att uppnå samma mål med liknande arbetssätt. Vårt arbetsområde är:

  • att sprida information om hur och i vilken utsträckning våra kostval påverkar hälsa och sjukdomsutveckling.

Read more

Mai-Lis Hellénius
Professor, Institutionen för medicin, Tema Hjärta-kärl

Read more

Kristina Sperkova
Ordförande, Movendi International

Movendi International, tidigare IOGT International, är en internationell nykterhetsrörelse med 112 medlemsorganisationer. Movendi Internationals plattform kräver personlig nykterhet av alla medlemmar i dess medlemsorganisationer. Dessutom betonas vikten av att arbeta med demokrati, för fred och för jämlikhet mellan alla människor. Movendi Internationals huvudkontor ligger i Stockholm.

Read more